BIP
Orkiestra Wojskowa w Radomiu
AKTUALNOŚCI
Święto Narodowe Trzeciego Maja
03.05.2017
Dokładnie 226 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja.


Uchwalona 3 maja 1791 r. konstytucja była pierwszą ustawą zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była też pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.
 

Konstytucja 3 Maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając szlachcie nieposiadającej ziemi prawo głosu i decyzji w sprawach państwa. Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła też liberum veto.


Z tej okazji, 3 maja br. w samo południe w Kościele Garnizonowym mszą świętą rozpoczęły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. Gospodarzami tej uroczystości byli: Dowódca Garnizonu płk dypl. pil. Jan SKOWROŃ oraz Wiceprezydent Radomia Karol SEMIK. Mszę świętą koncelebrował ks. bp Piotr TURZYŃSKI i ks. mjr Kryspin RAK. W uroczystości wzięli również udział władze parlamentarne, rządowe, samorządowe, weterani, kombatanci, przedstawiciele jednostek wojskowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji, uczelni, placówek oświatowych oraz licznie zgromadzona radomska społeczność.


Po mszy, na Placu Konstytucji 3 Maja odbyły się Uroczysty Apel. Na początku Szef Sekcji Wychowawczej mjr Łukasz BARANOWSKI, przedstawił wszystkim przebieg uroczystości oraz wprowadził w jej tematykę. Następnie Dowódca uroczystości Komendant Garnizonu mjr Ireneusz BĘBENEK, złożył meldunek Dowódcy Garnizonu płk. dypl. pil. Janowi  SKOWRONIOWI. W trakcie Apelu odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy RP oraz wręczono medale „Za zasługi dla obronności kraju” oraz odznaczenia okolicznościowe. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym kpt. Artur ZYCH odczytał również  Apel Pamięci i wykonano salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje  złożyły kwiaty na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów, w której oprócz żołnierzy 42. BLSz wzięły udział pododdziały Straży Miejskiej, klas mundurowych szkół 72. Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego, XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, a także Szwadron Ziemi Radomskiej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Edwarda Rydza – Śmigłego oraz poczty sztandarowe. Uroczystości rocznicowe uświetniła Orkiestra Wojskowa oraz Kompania Honorowa 42. BLSz.

 

Tekst i foto: p. Magdalena ZIĘTEK
st. kpr. Paweł ANYSZEK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych