BIP
Orkiestra Wojskowa w Radomiu
SŁUŻBA W ORKIESTRZE
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ORKIESTRACH WP

Aby rozpocząć służbę w orkiestrze wojskowej wymagane jest ukończenie minimum Szkoły Muzycznej II stopnia oraz posiadanie świadectwa dojrzałości. Mile widziane jest ukończenie Akademii Muzycznej oraz znajomość języka angielskiego.

Kandydat zgłasza się do miejscowej Wojskowej Komendy Uzupełnień, gdzie zostaje skierowany na badania lekarskie i psychologiczne. Po złożeniu w WKU kompletu dokumentów wraz z badaniami lekarskimi kandydat kierowany jest na egzaminy wstępne w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, wydział zamiejscowy w Zegrzu. Na egzaminach kandydat musi zaliczyć test sprawnościowy, test z wiedzy ogólnej, języka angielskiego oraz zaprezentować poziom umiejętności gry na instrumencie dętym lub instrumentach perkusyjnych.
Kurs podoficerki w SPWL trwa 7 miesięcy. Po ukończeniu kursu absolwent kierowany jest do służby w orkiestrze oraz otrzymuje stopień wojskowy kapral.

Na chwilę obecną Orkiestra Wojskowa w Radomiu posiada wolne stanowiska w stopniach podoficer starszy (3 wakaty), oraz podoficer (2 wakaty).

Warunki i zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej określa znowelizowana ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych